a1-dental-studio-(43).jpeg

Kompjuterom vođena implantologija

Pomoću moderne, digitalne, slojevite tehnologije snimanja i kompjuterskog softvera, u mogućnosti smo da postavimo implantate u unapred isplanirano mesto. Na taj način možemo izbeći najveći broj kompikacija u toku same ugradnje implantata.

Takođe, možemo unapred pokazati pacijentu gde će se naći implant i kako će biti postavljen u odnosu na buduću krunu ili most. Kompjuterom vođena impantologija čini ugradnju implantata manje bolnom, bržom i potpuno predvidljivom.

O ovoj temi možete više da vidite u emisiji "porodični lekar" u kojoj je gostovao dr sci. spec. Miodrag Šćepanović. Video pogledajte ovde.