Viša stomatološka sestra Mirjana Mališić

970x480-5.jpeg

Viša stomatološka sestra Mirjana Mališić

Rođena je 1984. godine u Prijepolju.

Srednju medicinsku školu završila u Čačku,a Višu medicinsku školu u Beogradu 2007. godine, smer Viša stomatološka sestra tehničar.

Pripravnicki staž i prva radna iskustva stekla na Vojno medicinskoj akademiji na odeljenju oralne hirurgije. Iz iste oblasti diplomirala u klasi prof dr Marjana Marjanovića sa ocenom 10.

Od 2008. godine radila u privatnoj ordinaciji "Bodent MD", a član tima "A1 Dental studija" je od februara 2016. godine.