Warwick velika.jpeg

Svetski kongres estetske implantologije, Warwick, UK

Dr sci. spec. Miodrag Šćepanović sa kolegom dr Adel Moufti na World Congress of Implant Aesthetics gde je zajedno sa svojim mentorom i kolegom Prof.dr Aleksom Markovićem održao predavanje. Kongres je održan u oktobru 2012. godine u Velikoj Britaniji.