ivoclar2 velika.jpeg

Ivoclar Vivadent Competence in Esthetics 2016

Ivoclar Vivadent Competence in Esthetics je ove godine održan u Beogradu 12.decembra u BelExpo centru. Kongresu su prisustvovali i dr Ana Bogosavljević, dr Jelena Uroševič, dr Miodrag Šćepanović i dr Vesna Patrnogić.