misa i aleksa kurs velika.jpeg

Hirurško-protetski kurs dr Šćepanovića i dr Markovića

Objedinjeni hirurško-protetski kurs na kome su predavali prof.dr Aleksa Marković i doc. dr Miodrag Šćepanović održan je od 14. - 15. oktobra 2016. godine u Beogradu. Polaznici kursa su imali priliku da kroz intenzivna predavanja, operacije uživo, hands on, prikaz kompleksnih slučajeva i interaktivne diskusije, dobiju najaktuelnija znanja iz protetike i implantologije i ovladaju tehnikama za sprovođenje kompletne implantološke terapije - od planiranja do cementiranja.
Kursevi su podržani od strane Straumann Education Department-a iz
Bazela.