a1-dental-studio-(16).jpeg

Oralno-hirurške intervencije

Možemo Vam pružiti sve vrste oralno-hirurških intervencija, od vađenja zuba do ugradnje implantata. Ponekad je potrebno uz pomoć male hirurške intervencije ukloniti patološki proces iznad obolelog korena zuba ili intervenisati na oboleloj gingivi. Takvu vrstu intervencija, kao i komplikovano vađenje zuba obavljamo bezbolno, u lokalnoj anesteziji.

U slučaju da ne postoji adekvatna dimenzija kosti za ugradnju implantata, pomoću odizanja poda sinusa i postavljanja zamene za kost, možemo stvoriti potrebne uslove.