4-970x480.jpeg

Edukacija za Trios3Shape

Kontinuirana edukacija je nešto čemu naši doktori uvek teže, kako bi bili u mogućnosti da vam pruže najsavremenije usluge po najvišim standardima struke.

Naše doktorke Vesna Vukajlović i Jelena Urošević uspešno su obavile edukaciju sa kolegama u Zagrebu za najnoviji intraoralni skener Trios 3Shape, u čiju neverovatnu preciznost se možete uveriti u našoj ordinaciji.