stomatoloska ordinacija beograd.jpeg

Digital Smile Design

Svaki osmeh je poseban. Zato je veoma važno da on bude u skladu sa proporcijama i oblikom lica, ličnošću i godinama. Veoma je bitan sklad sa psihičkim karakteristikama, ali i harmonija sa emocionalnim aspektom svakog pojedinca. 

Digital Smile Design je najnoviji instrument u estetskoj stomatologiji koji omogućava svakom pacijentu da zajedno sa stomatologom kreira idealno rešenje za svoj osmeh. Korak po korak, spajaju se funkcionalnost, potrebe i želje pacijenta sa najboljim estetskim rešenjem.

Digital Smile Design (DSD) je koncept koji uz pomoć kompjuterske tehnologije simulira krajnji rezultat stomatološkog tretmana. 

Uz korišćenje profesionalne foto-opreme i savremenih kompjuterskih tehnologija prikupljaju se informacije dostupne različitim specijalistima koji zajednički donose odluku o mogućim terapijama za svakog pacijenta. Pomoću fotografija visoke rezolucije i video zapisa pacijenta, detaljnije se može sagledati odnos usana, zuba, desni, i samog lica u pokretu. U obzir se uzimaju zenice i razmak između nih, položaj uglova usana i simetrala lica. Izvodi se niz matematičkih merenja u cilju verifikacije simetrije i proporcije lica i zuba, a potom se nastavlja proces dizajniranja novog osmeha. Konačni plan, koji se pomoću matematičkih proračuna iz digitalnog prevodi u realni, pokazuje se pacijentu. Virtuelna simulacija različitih terapijskih planova omogućava pacijentu da istraži i odabere plan koji mu se najviše dopada. Prednost DSD metode je predvidivost, tj. pre bilo kakve stomatološke intervencije pacijent vidi krajnji rezulatat i o njemu može diskutovati sa stomatologom, ili čak nešto promeniti. To je još jedna od prednosti koncepta DSD - bolja komunikacija pacijenta i doktora. Tretman počinje tek nakon detaljnog i preciznog analiziranja i vizuelizacije konačnih rezultata. 

Zahvaljujući Digital Smile Design metodi svaki pacijent može odmah u stomatološkoj ordinaciji saznati kako izgleda njegov osmeh iz snova.

Emisiju "Kompjuterom do savršenog osmeha" u kojoj je govorila dr stom. spec. Vesna Patrnogić možete pogledati ovde.