Bezmatalne tizer.004.jpeg

Bezmetalne krune

Bezmetalne krune predstavljaju vrstu visokoestetskih nadoknada u potpunosti izrađenih od keramike. Mogu da oponašaju prirodne karakteristike zuba i propuštaju svetlost kao prirodan zub. Bezmetalne krune se daleko bolje uklapaju u zubni niz, pogotovo u situacijama u kojima se ne nadoknađuju svi zubi već samo neki od njih i nije ih moguće razlikovati. Njihova unutrašnjost izrađena je od materijala koji su opisani kao bio-kompatibilni, što znači da ne izazivaju nikakvu reakciju okolnih tkiva, već omogućavaju oblikovanje gingive kao oko prirodnih zuba. Bezmetalne krune predstavljaju spoj vrhunskog kvaliteta i trajnosti nadoknada.

Mehanička svojstva bezmetalnih kruna su slična kao kod metal-keramičkih kruna, ali su prednosti daleko veće. 

Metal-keramičke krune u svojoj unutrašnjosti poseduju leguru metala, na koju se sa spoljašnje strane nanosi keramika u cilju postizanja estetskih efekata. Samim tim, kod metal-keramičkih kruna postoji mogućnost pojave sivog ruba u obliku polumeseca na prelazu zuba, kada vremenom desni počnu da se povlače. Kod bezmetalnih kruna to ne može da se desi, jer je i sama unutrašnjost kruna u boji zuba, pa se povlačenjem desni neće narušiti estetski efekat.

Uklanjanje zubne supstance (brušenje zuba) je daleko manje u slučaju izrade bezmetalnih kruna. Na primer, za izradu metal-keramicke krune potrebno je ukloniti 1,5-2,0 mm, dok je za izradu bezmetalne krune neophodno ukloniti od 0,3-1,0 mm zubne supstance.

U najvećem broju slučajeva bezmetalne krune se izrađuju od cirkonijuma ili litijum-disilikatne keramike. Tako se dobija kruna koja je napravljena od materijala sličnog staklu, lagana je i providna, a otporna koliko i prirodan zub.

Krune napravljene od cirkonijuma predstavljaju vrlo popularnu vrstu bezmetalnih nadoknada. Cirkonijum ima izuzetna mehanička svojstava. Bele je boje i jedan je od najčvršćih materijala. Krune izrađene od cirkonijuma imaju odlična estetska i mehanička svojstva, a svoju ekspanziju su doživele zbog mogućnosti izrade bezmetalnih mostova velikog raspona. Iako je ovaj materijal napravio preokret u tehnologiji izrade kruna, estetska svojstva litijum-disilikatne keramike su i dalje neprikosnovena.