Stomatološka sestra Gordana Bajić

970x480-6.jpeg

Stomatološka sestra Gordana Bajić

Rođena je 1977. godine u Beogradu, gde je završila osovnu i srednju stomatološku školu. Prva iskustva stekla je u stomatološkoj ordinaciji “Atrident“. Ima 18 godina radnog iskustva. U A1 Dental studiju je zaposlena od 2005. godine. Zadužena je za celokupnu organizaciju poslovanja ordinacije.