Dr stom. spec. Vesna Patrnogić

vesna-patrnogic.png

Dr stom. spec. Vesna Patrnogić

Rođena je 1983.godine u Beogradu.

Diplomirala je 2008. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Po diplomiranju, započinje akademsku karijeru na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a prva iskustva stekla je na Klinici za stomatološku protetiku u toku akademskih specijalističkih studija. Na istoj klinici je 2011. godine odbranila naučni rad i stekla zvanje akademskog specijaliste. Aktivno je učestvovala na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. U sklopu stručnog usavršavanja završila je kurseve iz oblasti oralne hirurgije i endodoncije. Trenutno je na specijalizaciji na Klinici za ortopediju vilica na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.