kurs velika.jpeg

Usavršavanje na stomatološkom fakultetu u Bernu

Dr Miodrag Šćepanović je od 28-30. januara 2015. pohađao Master Course in Esthetic Implant Dentistry koji organizuje CCDE (Centar za kontinuiranu edukaciju) Stomatološkog fakulteta u Bernu. Edukaciju su vodili Prof. Dr Daniel Buser, sa odseka oralne hirurgije na stomatološkom fakultetu u Bernu; Prof. Dr Uls Belser, sa stomatološkog fakulteta u Bernu; Prof. Dr Dieter Bosshardt, Robert K. Schenk, Dr. V. Chappuis, Prof. Dr. Thomas von Arx, takođe sa stomatološkog fakulteta u Bernu.