NS velika.jpeg

Učešće na III međunarodnom kongresu stomatologa Vojvodine

Dr sci. spec. Miodrag Šćepanović održao je predavanje na Trećem kongresu stomatologa Vojvodine održanom u Novom Sadu 19. i 20. maja 2012. godine.