bigstock-Under-pressure velika.jpeg

Temporomandibularni poremećaj ili bruksizam

Da li se ujutru budite sa bolovima u vilici ili tenzijom u vratu i ramenima? Možda imate česte glavobolje u predelu iznad slepoočnica? Imate povećanu osetljivost zuba na hladno, pritisak ili druge nadražaje? Ovi simptomi su česti kod osoba  koji noću snažno pokreću donju vilicu levo-desno i napred-nazad, usled čega dolazi do škripanja i trošenja zuba. Stručni naziv je bruksizam ili temporomandibularni poremećaj.

Kada žvaćemo hranu razvijamo silu od oko 175 Pa po cm2 površine zuba. Kada se noću škripi zubima nema hrane da ublaži taj pritisak, pa je tako sila koje se razvija oko 300 Pa po cm2 zuba ili više. Nepoznato je zašto je ritmična aktivnost mišića u toku spavanja vezana za obe grupe mastikatornih mišića (otvarača i zatvarača usta) kada je danju njihova aktivnost pri švakanju naizmenična.

Za mnoge je glavni problem glavobolja koja im ne dozvoljava da normalno obavljaju svakodnevne aktivnosti. Složeni zglobovi koji povezuju donju vilicu i lobanju mogu biti prenapregnuti i upaljeni što izaziva bolove koji se mogu proširiti i na gornji deo leđa.

Ipak, problemi mogu postati mnogo ozbiljniji. Može doći do trajnih oštećenja kao što su pucanje zubne gleđi, prelomi zuba, oštećenje mandibularnog zgloba ili čak gubitak zuba. 

Postoji mnoštvo razloga zbog kojih ljudi koji imaju bruksizam nesvesno stiskaju vilice i škrguću zubima. Nepravilan zagrižaj i svakodnevni stres mogu biti jedan od uzroka bruksizma, kao i prekomeran unos kofeina, nikotina i alkohola. Dok spavate niste u stanju da zaustavite preopterećene mišiće vilice i viličnog zgloba da nastave grčenje, izazivajući mnogobrojne simtome koje osećate ceo dan. 

Srećom, tretman za ovaj problem je obično neinvazivan, nije skup i lako se rešava u stomatološkoj ordinaciji.

U većini slučajeva, na osnovu otiska zuba izrađuje se štitnik za zube, individualno za svakog pacijenta. To su tzv. splintovi koji se prave od posebnih folija koje su iznutra mekane a spolja tvrde. Splint pokriva sve zube gornje vilice, ublažava sile koje deluju na zube i sprečava nepotrebno naprezanje mišića. Pacijenti koji su godinama imali ovaj problem već posle dve-tri noći sa aparatom osećaju olakšanje.

Ako mislite da imate problem sa temporomandibularnim poremećajem ili bruksizmom, posavetujte se sa nama. Vaš problem je lako rešiv.