straumann velika.jpeg

Straumann kurs u Zagrebu

Zajedno sa svojim kolegama Prof. dr Aleksom Markovićem i Prof. dr Matom Sušićem, dr Miodrag Šćepanović je od 28.-30. novembra 2013. godine održao kurs za Straumann implantantni sistem u Zagrebu. Radni naslov kursa bio je  „Comprehensive implantology course with the Straumann dental implant system, Surgery & Prosthetic“.