strauman velika.jpeg

Straumann Esthetic Master kurs u Bazelu u Švajcarskoj

Dr Šćepanović je od 18-22. oktobra 2016. pohađao Straumann Esthetic Master Course u Švajcarskom gradu Bazelu. Straumann grupa je globalni lider u implantologiji, restaurativnoj i regenerativnoj stomatologiji. Osnovana 1954. sa sedištem u Bazelu, danas zapošljava oko 3.400 ljudi širom sveta, a njihovi proizvodi su dostupni u više od 70 zemalja. U saradnji sa vodećim klinikama, istraživačkim institutima i univerzitetima Straumann istražuje, razvija i proizvodi dentalne implante, instrumente, protetske proizvode i proizvode za regeneraciju tkiva koji se koriste u nadoknadi nedostajućih i prevenciji gubitka postoječih zuba. Dr Šćepanović je njihov COL (Country opinion leader) i drži osnovne i napredne kurseve kao instruktor.