berlin velika.jpeg

Sky meeting 2014 u Berlinu, Nemačka

Dr Šćepanović je 22. maja 2014. na svetskom kongresu Bredent "Sky Meeting" u Berlinu održao predavanje "SKY plan X kompjuterom vođene implantološke procedure i nedoumice u promeni temperature kosti tokom preparacije za ugradnju implantata".