vesna kongres velika.jpeg

Dr Vesna Patrnogić na sastanku sekcije za oralnu hirurgiju i implantologiju Srbije

Dr Vesna Patrnogić prisustvovala je zajedničkom sastanku Sekcije za oralnu hirurgiju, Sekcije za oralnu implantologiju i Sekcije za parodontologiju Srpskog lekarskog društva koji je održan na Zlatiboru od 17. do 19. juna 2016. U okviru plenarnih predavanja i okruglog stol, učesnici su bili u prilici da se informišu o aktuelnostima iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.