aman velika.jpeg

Predavanje dr Šćepanovića na kongresu u Jordanu

4. oktobra 2017. godine dr Šćepanović je na 25. Internacionalnom kongresu Jordanske Stomatološke Asocijacije u Amanu održao predavanje pod nazivom: "Innovative prosthetic materials in complex implantology". Više o tome možete pogledati ovde.