CGvelika.jpeg

Predavanje dr Šćepanovića na 2. kongresu stomatologa Crne Gore

Dr Šćepanović je na 2. Kongresu stomatologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem održao predavanje pod nazivom: "Kompleksni radovi na implantatima". Tema kongresa je bila: "Izazovi svakodnevne stomatološke prakse" i održan je 02.-04.11. 2017. u Bečićima.