3-970x480.jpeg

Uspešno predavanje dr Jelene Urošević

Naša doktorka Jelena Urošević održala je još jedan uspešan kurs ''Direktne kompozitne restauracije u estetskoj zoni'' kao Key opinion leader kompanije 3M Espe u oblasti restaurativne stomatologije.