6-970x480.jpeg

Kurs dr Šćepanovića i prof. dr Markovića

Doktor Miodrag Šćepanović je zajedno sa profesorom Aleksom Markovićem, održao kurs na temu ''Implantatno rešavanje problema potpune bezubosti''. Kurs je održan 2-3. marta 2018. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a sadržao je teorijski i praktični deo sa izvođenjem operacije.