Diplome 3m.001.jpeg

Kurs dr Miodraga Šćepanovića i dr Jelene Urošević

Dr Miodrag Šćepanović i dr Jelena Urošević održali su u subotu 18. marta 2017.god. kurs za kompaniju 3M pod nazivom: "Jedan cilj na dva različita načina. Protetski ili restaurativni-za savršen osmeh".