970x480-08.jpeg

Kurs prof. dr Markovića i dr Šćepanovića

U oktobru 2018. održan je još jedan uspešan implantološko protetski kurs u mentorstvu profesora Alekse Markovića i docenta Miodraga Šćepanovića na Klinici za oralnu hirurgiju u Beogradu.