rim velika.jpeg

ESCD kongres održan u Rimu, Italija

Dr Miodrag Šćepanović prisustvovao je ESCD kongresu internacionalnog evropskog udruženja kozmetske stomatologije u Rimu koji je održan od 10-11 oktobra 2014.