stokholm velika.jpeg

EAO godišnji naučni skup u Stokholmu

Od 24.-26. septembra 2015. godine održan je 24. naučni skup EAO (European Association of Osseiointegration) u Stokholmu kome je prisustvovao i dr Miodrag Šćepanović.