BPP slika velika.jpeg

Druga generacija dr Šćepanovića na BPP Univerzitetu u Londonu

Od 06.-08. maja 2016. dr Šćepanović je zajedno sa svojim prijateljem dr Adel Moufti održao niz predavanja svojoj drugoj generaciji studenata na BPP University faculty of Dentistry u Londonu, koji je u saradnji sa City of London Dental School. Njegova predavanja i vežbe pohađaju studenti koji su upisali Masters of Clinical Dentistry (Implantology).