01 970x480.jpeg

Dr Vukajlović na kongresu ortodoncije u Bukureštu

Ortodoncijom možemo dovesti vaš osmeh do savršenstva i trudimo se da pratimo sve najnovije ortodontske trenove i protokole. Doktorka Vesna Vukajlović sa koleginicama na prestižnom kongresu ortodoncije sa internacionalnim učešćem u Bukureštu.

dr Vukajlovic u Bukurestu.jpeg