vesna velika.jpeg

Dr Vesna Patrnogić na predavanju dr Nikole Dertona

Dr Vesna Patrnogić prisustvovala je predavanju dr Nikole Dertona pod nazivom: "Mini implantati". Predavanje je održano 21. oktobra 2017. u Beogradu.

Cilj ovog teorijskog kursa bio je da predloži racionalni pristup u korišćenju mini implantata kao uporišta u svakodnevnoj ortodontskoj praksi.