970x480-27.jpeg

Dr Šćepanović u još jednoj organizaciji UESS Study Cluba

Doktor Šćepanović u još jednoj uspešnoj organizaciji Sinergija 1.3 Study Cluba, ovog puta u Beogradu. 

Study Club Sinergija 1.3.jpeg