ESCD BiH teaser.jpeg

Dr Šćepanović predavač na ESCD Study Clubu u Sarajevu

Dr Šćepanović je kao predavač bio jedan od učesnika ESCD Study Club-a BiH, koji se 1. februara 2020. održao u Sarajevu.

Tom prilikom govorio održao je predavanje "Digitalni dentalni preokret" u kome je govorio o značaju digitalnih tehnologija u stomatologiji i novim mogućnostima za unapređenje dentalne prakse koje one donose.