CGvelika.jpeg

Dr Šćepanović na kongresu stomatologa Crne Gore

Dr Miodrag Šćepanović je na 2. Kongresu stomatologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem održao predavanje pod nazivom: "Kompleksni radovi na implantatima".

Tema kongresa je bila: "Izazovi svakodnevne stomatološke prakse", a kongres je održan 2-4. novembra 2017. u Bečićima.