Helsinki velika.jpeg

3M sastanak eksperata u Helsinkiju, Finska

Dr sci. spec. Miodrag Šćepanović je u septembru 2012. godine, na 3M sastanku eksperata, pri IADR (International Association for Dental Research) kongresu u Helsinkiju, održao predavanje o svojim istraživanjima u oblasti mini implantata.