torino velika.jpeg

10. jubilarni kongres ESCD u Torinu, u Italiji

Dr sci. Miodrag Šćepanović je zajedno sa svojim kolegama i prijateljima Dr Igorom Ristićem i Prof. dr Aleksandrom Todorovićem, prisustvovao 10. jubilarnom kongresu ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry). Proslava ovog internacionalnog kongresa evropskog udruženja kozmetske stomatologije, koje je 2003.godine osnovala  grupa stomatologa, tehničara i profesora sa različitih evropskih univerziteta, upriličena je od 3.-5. oktobra u Torinu.