Dr sci. spec. Miodrag Šćepanović

970x480-1.jpeg

Dr sci. spec. Miodrag Šćepanović

Rođen je 1972. godine u Prištini, gde je diplomirao 1997. godine kao student generacije.

Akademsku karijeru započinje na Stomatološkom fakultetu u Prištini. Specijalizirao je stomatološku protetiku na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2003.godine. Od 2002. godine je asisitent na Stomatološkom fakultetu u Beogradu na predmetu Stomatološka protetika. Magistrirao je 2006. godine i autor je preko 40 naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Doktorirao je iz naučne oblasti dentalna implantologija 2011. godine.

Nastupa na mnogim stručnim skupovima kao predavač po pozivu. Stručno se usavršavao u Švajcarskoj i Nemačkoj. Član je Evropske asocijacije za kozmetsku stomatologiju (ESCD), sekcije za stomatološku protetiku SLD i Balkanskog udruženja stomatologa. Jedan je od osnivača Akademije za kompjuterizovanu stomatologiju.

Dr sci. Miodrag Šćepanović aktivno se bavi kompjuterom vođenom implantologijom i estetskom stomatologijom. U A1 Dental studiju je na poziciji kliničkog direktora.