styleitaliano velika.png

Style italiano

Style Italiano je pokret u estetskoj i restaurativnoj stomatologiji nastao sa ciljem da se zadovolje potrebe savremenog čoveka, a to znači da poseta stomatologu mora biti kratka, a restauracija precizna, funkcionalno savršena i estetski više nego zadovoljavajuća.  Osnivači  Style Italina, Walter Devoto i Angelo Putignano su vrhunski stomatolozi koji su odlučili da nesebično podele svoje znanje sa nama i zahvaljući tome mi smo sada u mogućnosti da u svakodnevnoj praksi primenimo ovu vrstu kompozitnih restauracija.

Style Italiano je unapredio i usavršio restauracije pomoću kompozita i sa aspekta estetike doveo ih rame uz rame sa keramičkim nadoknadama. Bolje poznajući  boju, antomske i morfološke karakteristike zuba i kompozitne  materijale, napredovali smo u konzervativnoj stomatologiji. Sada kompozitne nadoknade kao što su overlay-i i viniri mogu biti dostupne Vama za svega nekoliko sati.

Koristeći Style Italiano metode naš cilj je da pružimo pacijentima najbolje moguće estetske rezultate u najkraćem mogućem vremenu.

Kada izrada bezmetalne  krune ili vinira nije neminovnost, kompozitni overlay  ili vinir može biti brža i pristupačnija opcija, a estetski vrlo zadovoljavajuća. Ako nedostaje veliki deo zubne supstance pomoću njih možemo prekriti veliku površinu zuba i nadoknaditi izgubljenu morfologiju, promeniti boju, ispraviti nesavršenosti zuba… Reč je o minimalno invazivnim restauracijama, čija je reparacija brza i laka, a estetika odlična. 

Nekoliko puta godišnje u Italiji, u gradu Santa Margharita Ligire osnivači i najbolji predavači StyleItaliano tima drže master kurseve. Zahvaljujući njima, kao i stalnim usavršavanjima mi našim pacijentima pružamo najsavremenija rešenja sa najboljim materijalima.